טיבה של מלחמת הרשות
כתב רש"י הקדוש: "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור". והיינו שלקיחת יפת תואר איננה ברום המעלה, ולא הותרה אלא כנגד יצר הרע. ברם יש להבין לפיכך את דברי הגמרא המספרת על ארבע מאות ילדים שהיו לדוד המלך וכולם בני יפת תואר, כאשר במקום אחר הגמרא אף נוקבת בשמותיהם של אבשלום ותמר שהיו ילדיה ......
קראו עוד

הארץ האמיתית ופירותיה המיוחדים
... וכבר למדונו רבותינו, כי לפרשיות התורה יש עומק לפנים עומק, ובדרך כלל מתחת לפשטם של דברים ישנן יסודות וסודות טמירים אשר נועדו להדריך אותנו בעבודת השם שלנו. אז הבה נצא לדרכנו, ואלו פשוטם של דברים:
קראו עוד