אין עוד מלבדי...? - פרשת קדושים
כל בר-דעת שואף להתקדש, שואף להדמות לבוראו, ועל ידי כך להתענג על ה'. איך מתקדשים? מהי נוסחת ההתקדשות, בעולמנו זה הגדוש תאוות הנאות ובליל יצרים המבלבלים את היהודי? לא פשוט. כלל וכלל לא. אך כאשר ישנו קורט הבנה בנוסחה הזו, אזי יש סיכוי שנצעד בדרך הנכונה, או לפחות נשתדל.
קראו עוד

כיצד הגיע פלפל חריף לשולחן הבאבא סאלי?
רבים הם המופתים והניסים השזורים סביב האדמו"ר רבי ישראל אבו-חצירא זי"ע, אשר קבע משכנו בעיר נתיבות ומשם פרצו מעיינותיו חוצה. אלפים ורבבות עלו אליו לרגל אל חדרו הקטן, שם היה כאב רחום מאזין לכל חולה ונדכא, ליתום ואלמנה, לאנשים פשוטי עם ואף לנדיבים וגבירים. מי שזכה להסתופף לצילו חש באותה הארה שמימית וסיעתא דישמיא מופלאה שאפפה את הצדיק הקדוש, שכל ......
קראו עוד