למה שתי מטבעות זהב?
הקדושה הפנימית שבתוכנו, היא שעושה את המצוות לאמיתיות יותר, לכאלה שאינן נתקעות בתקרת הזכוכית, אלא שוברות כל מחיצה ונכנסות להיכלי הקודש. מה נורא יהיה לגלות אחרי 120 שנה, שעמלנו, עשינו, קיימנו, אך זה לא זה. שטרות הכסף מזויפים הם.... חלילה!
קראו עוד

אין עוד מלבדי...? - פרשת קדושים
כל בר-דעת שואף להתקדש, שואף להדמות לבוראו, ועל ידי כך להתענג על ה'. איך מתקדשים? מהי נוסחת ההתקדשות, בעולמנו זה הגדוש תאוות הנאות ובליל יצרים המבלבלים את היהודי? לא פשוט. כלל וכלל לא. אך כאשר ישנו קורט הבנה בנוסחה הזו, אזי יש סיכוי שנצעד בדרך הנכונה, או לפחות נשתדל.
קראו עוד