נקודת העמלק – אהבת עצמו
ושוב ראוי להזכיר לעצמנו כי החגים והמועדים אינם חלילה מאורעות היסטוריים גרידא, אלא שהם חופנים בתוכם אמת נצחית והדרכה אלוקית בשבילנו, את הדרך נלך בה ונגשים את מטרת הבריאה. בהתבוננות מעמיקה זו, נצליח לסלול נתיב לתכלית ולאופן העבודה הנרצית.
קראו עוד

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
עוד מעט ניכנס למהלך של שמחה ושל שפע קיום מצוות הפורים. קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לעניים וסעודת הפורים. עבודת האלוקים מורכבת מחיצוניות ופנימיות. הגוף הגשמי מושך את האדם להזדהות ולהאדיר את החיצוניות שבמצוות,ואיפה הקב"ה?
קראו עוד