המסע המפרך בחושך הסמיך - פרשת צו
כמה קשה לצעוד באפילה, לחפש נתיבים בחושך סמיך, לגבור על מכשולים ומהמורות, להתפלל שלא להיכשל. החושך מקשה, מסתיר, מפחיד, אך כמה גדול הסיפוק כאשר מסתיים נתיב החושך, וזוכים לאור גדול בקצה המנהרה.
קראו עוד

מה שבין קשירת השה למיטה ולאמונה השלמה
השבת הגדול לפנינו. ומה היא גדולתו? המשנה ברורה מביא את המדרש, שבשנה שיצאו ממצרים י' בניסן שבת היה, ולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרהו בכרעי המיטה. ככתוב "בעשור לחודש הזה ויקחו איש שה לבית אבות". המצרים שאלו: למה זה לכם? והשיבו ישראל: "לשחטו לשם הפסח, במצות ה' עלינו". והיו שיני מצרים נוקשות ולא היו רשאין לומר להם דבר. על ......
קראו עוד