כיצד הגיע פלפל חריף לשולחן הבאבא סאלי?
רבים הם המופתים והניסים השזורים סביב האדמו"ר רבי ישראל אבו-חצירא זי"ע, אשר קבע משכנו בעיר נתיבות ומשם פרצו מעיינותיו חוצה. אלפים ורבבות עלו אליו לרגל אל חדרו הקטן, שם היה כאב רחום מאזין לכל חולה ונדכא, ליתום ואלמנה, לאנשים פשוטי עם ואף לנדיבים וגבירים. מי שזכה להסתופף לצילו חש באותה הארה שמימית וסיעתא דישמיא מופלאה שאפפה את הצדיק הקדוש, שכל ......
קראו עוד

משמטים את עצמנו מלקבל תמורה - פרשת בהר
שבע מידות הן, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות. שבע מידות של עבודה עצמית, המתבטאות - בשבעת ימי השבוע, בשבעת האושפיזין של סוכות, בשבעת ימי הפסח, בהתפרטות שבעה שבועות של ספירת העומר, וכן בעניין דידן בשבעת שנות השמיטה.
קראו עוד