לעומקה של פרשת יוסף ואחיו
אחת הפרשיות הקשות לכאורה להבנה ולהשגה היא פרשת וישב. הפרשה עוסקת בקדושי עליון - י"ב שבטי י-ה, כאשר לכאורה נראה כי יש ביניהם קנאה שנאה ותחרות. וכביכול האחים מקנאים ביוסף שאותו אוהב אביהם יותר מכולם, ועשה לו כתונת פסים. ולבסוף מחליטים להורגו. והדברים תמוהים, הלא אף בדורנו כאשר אנו רחוקים מאבותינו אבות האומה מרחק שנות אור, לא נשמע על אחים ......
קראו עוד