המסע והמוצא, ודרך העליה
זה שאנו יושבים סביב שולחן אחד, זה בהחלט לא מלמד שאנו מחוברים, זה לא מקרין שאנו סיעה, אלא זה שיושבים כעת יחד אולי מפני שטוב לנו בגשמיות, ומזה לא נעשית סיעה.
סיעה נעשית על ידי עבודה, ועבודה היא שהאדם לא יניח את ראשו בעניינים הגשמיים, אלא יבין שלהגיע לדביקות בד' צריכים לפתח את מצוות בין אדם לחברו ולעמול כדי להגיע ......
קראו עוד

האלמנה האמיתית, הנשמה
נסו לשוות בנפשכם, אישה חשובה, אצילית, בעלת מעמד נכבד, ובעלה הוא גביר חשוב שהכל סרים לדבריו ושמעו יוצא בכל הארץ. והנה בשיא תהילתה, בעלה נפטר וחרב העניות והגלמודיות נוחתת על צווארה. איזה חורבן נפשי נורא. אלמנה, כך מתוארת ירושלים עיר הקודש המפוארת, לב העולם, שעתה היא חרבה, העיר שהשכינה, קרי הקב"ה נטש אותה והותיר אותה רצוצה, ענייה, ובמקום שהכל יתנו ......
קראו עוד