כוחות השיטור והשפיטה הטמונים בקרבנו
כוחות השפיטה והשיטור טמונים עמוק בנשמתנו. כוחות השפיטה הם כוחות ההחלטה, להחליט באיזו דרך נלך, אם בדרך הנשמה או בדרך הגוף, אם בדרך ההשפעה והנתינה או בדרך הקבלה, אם בדרך האהבה העצמית או בדרך אהבת הזולת. כוחות השיטור הם הכוחות המבצעים את ההחלטה לאחר שהוחלטה. בכל שנייה ושנייה עלינו להכריע לאן פנינו מועדות, למסלול של מלכות ד', או שמא לארמונו ......
קראו עוד

אני לדודי ודודי לי - חודש אלול
הנה מגיע חודש אלול ומתדפק מאחר דלתנו. דגים שבים רועדים, הלבבות פועמים, ולנגד כל עין מזדקרים מאליהם ראשי התיבות של חודש אלול המופיעים כבר בכתבי האר"י ומקפלים בתוכם את הפסוק משיר השירים – אני לדודי ודודי לי. אלא שיש להבין באופן כללי את משמעותם של ראשי תיבות אלו, שלבטח אוצרים בתוכם הוראות מיוחדות בדרכי עבודת ה'. שכן אין להבין כי ......
קראו עוד