האמונה והשמחה גם במצבי צל
בזוהר הקדוש מכונה הסוכה "צילא דמהימנותא" - צל האמונה. וביאור הענין, שכן כידוע שני מצבים יש לו לאדם בעבודת ה'. המצב הראשון נקרא מצב של יום - כאשר האדם חש שנמצא באור - יש לו טעם בתורה ובתפילה, והוא חש בבהירות את מציאות ה' בעולם והשגחתו הפרטית על כל יחיד ויחיד. ומצב אחר הוא מצב של לילה - כאשר האדם ......
קראו עוד