אני לדודי ודודי לי - חודש אלול
הנה מגיע חודש אלול ומתדפק מאחר דלתנו. דגים שבים רועדים, הלבבות פועמים, ולנגד כל עין מזדקרים מאליהם ראשי התיבות של חודש אלול המופיעים כבר בכתבי האר"י ומקפלים בתוכם את הפסוק משיר השירים – אני לדודי ודודי לי. אלא שיש להבין באופן כללי את משמעותם של ראשי תיבות אלו, שלבטח אוצרים בתוכם הוראות מיוחדות בדרכי עבודת ה'. שכן אין להבין כי ......
קראו עוד