מלכויות זיכרונות ושופרות - מכווני הדרך לעבודת השנה כולה
הלא מצידו אין הקב"ה זקוק לנו כלל ואף שאין מלך בלא עם, הרי שמלכות ה' בעולמו אינה מוטלת בספק גם ללא המלכתו מצידנו. הוא הדבר גם לגבי זכרונות, הלא הקב"ה אין שכחה לפני כסא כבודו, וכי זקוק הוא שנזכיר עצמנו לפניו? והלא הוא היוצר ובורא כל רגע מחייו של כל אחד ואחד, כל מחשבה, כל מעשה וכל הרגשה פנימית ונסתרת.
קראו עוד

דבר אל האנשים השמימיים ואמור לארציים
"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי". כמה שינויים מפליגים ישנם בין צורות הדיבור והשמיעה השונות. אל השמים מדברים בדרך קירבה - האזנה היא צורת שמיעה קרובה. הארץ לעומת זאת שומעת - ממרחקים. אל השמים מדברים - דיבור הוא לשון קשה. אל הארץ אומרים - אמירה היא לשון רכה.
קראו עוד