המסע והמוצא, ודרך העליה
זה שאנו יושבים סביב שולחן אחד, זה בהחלט לא מלמד שאנו מחוברים, זה לא מקרין שאנו סיעה, אלא זה שיושבים כעת יחד אולי מפני שטוב לנו בגשמיות, ומזה לא נעשית סיעה.
סיעה נעשית על ידי עבודה, ועבודה היא שהאדם לא יניח את ראשו בעניינים הגשמיים, אלא יבין שלהגיע לדביקות בד' צריכים לפתח את מצוות בין אדם לחברו ולעמול כדי להגיע ......
קראו עוד