והיה עקב תשמעון
"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" (דברים ז', יב"). פירש"י את הלשון "עקב": אם המצות הקלות האדם דש בעקביו תשמעון, אזי הקב"ה יטיב לכם. ויש לבאר: מה מוגדר אצל האדם כמצווה קלה, ומה מוגדר אצל האדם כמצווה חמורה? ויש לפרש – המצוות המעשיות מוגדרות אצל האדם ......
קראו עוד

כל יום פותחים דף חדש-פרשת ראה
האדם צריך להבחין שהקב"ה נותן לו ברכה וקללה. "ראה" – הראיה המדוברת היא ראיה רוחנית, כי הברכה והקללה אינם דברים גשמיים, זו ראיה רוחנית שורשית, נסתרת פנימית. "ראה אנוכי נותן לפניכם היום" – המילה "היום" מרמזת שבכל יום ויום הקב"ה נותן לאדם מחדש הזדמנות. אל יאמר האדם אתמול עשיתי כך וכך, אתמול נכשלתי בכך וכך, אלא "ראה אנוכי נותן לפניכם ......
קראו עוד