מה שבין קשירת השה למיטה ולאמונה השלמה
השבת הגדול לפנינו. ומה היא גדולתו? המשנה ברורה מביא את המדרש, שבשנה שיצאו ממצרים י' בניסן שבת היה, ולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרהו בכרעי המיטה. ככתוב "בעשור לחודש הזה ויקחו איש שה לבית אבות".

המצרים שאלו: למה זה לכם? והשיבו ישראל: "לשחטו לשם הפסח, במצות ה' עלינו". והיו שיני מצרים נוקשות ולא היו רשאין לומר להם דבר. ......
קראו עוד

המצה צועקת כל הזמן!
איש מאיתנו לא זכה לשמוע מצה זועקת, אך אנו יהודים מאמינים בני מאמינים יודעים שצעקה איננה דווקא הרעש הנשמע באוזנינו, אלא הלהט הפנימי הבוער בקרבנו לפעול, לעשות, למסור נפש למען ה' ולמען הזולת. זו הצעקה.

בואו ונעשה הכרות קטנה עם הזווית הרוחנית המיוחדת של המצה הצועקת.
קראו עוד