אין עוד מלבדי...? - פרשת קדושים
כל בר-דעת שואף להתקדש, שואף להדמות לבוראו, ועל ידי כך להתענג על ה'. איך מתקדשים? מהי נוסחת ההתקדשות, בעולמנו זה הגדוש תאוות הנאות ובליל יצרים המבלבלים את היהודי? לא פשוט. כלל וכלל לא. אך כאשר ישנו קורט הבנה בנוסחה הזו, אזי יש סיכוי שנצעד בדרך הנכונה, או לפחות נשתדל.
קראו עוד