מלכויות זיכרונות ושופרות
הלא מצידו אין הקב"ה זקוק לנו כלל ואף שאין מלך בלא עם, הרי שמלכות ה' בעולמו אינה מוטלת בספק גם ללא המלכתו מצידנו. הוא הדבר גם לגבי זכרונות, הלא הקב"ה אין שכחה לפני כסא כבודו, וכי זקוק הוא שנזכיר עצמנו לפניו? והלא הוא היוצר ובורא כל רגע מחייו של כל אחד ואחד, כל מחשבה, כל מעשה וכל הרגשה פנימית ונסתרת.
קראו עוד

אני לדודי ודודי לי - חודש אלול
הנה מגיע חודש אלול ומתדפק מאחר דלתנו. דגים שבים רועדים, הלבבות פועמים, ולנגד כל עין מזדקרים מאליהם ראשי התיבות של חודש אלול המופיעים כבר בכתבי האר"י ומקפלים בתוכם את הפסוק משיר השירים – אני לדודי ודודי לי. אלא שיש להבין באופן כללי את משמעותם של ראשי תיבות אלו, שלבטח אוצרים בתוכם הוראות מיוחדות בדרכי עבודת ה'. שכן אין להבין כי ......
קראו עוד