את כל שכרי, העניקו לחברי - פרשת בשלח
בואו ונשאל אותך שאלה קשה, אולי הכי קשה ליהודי שומר מצוות.

האם אתה תוכל לעמול 80 שנה בתורה ומצוות, ולהודיע ללא כחל וסרק בעולם הזה ובעולם האמת, שכל השכר הנובע מכך הוא עבור חברי. לא עבורי? לא פשוט.
קראו עוד